สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

1. ควรเลือกผลิตเครื่องสำอางจากแหล่งที่ไว้วางใจได้ โดยมีสถานที่โรงงานผลิตเป็นหลัก เป็นแหล่งจริงๆ เช่น โรงงานผลิต หรือ เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น เพราะหากเครื่องสำอางที่ผลิตมามีปัญหาก็ยังสามารถกลับมาติดต่อกับแหล่งที่เราผลิตได้
2. ฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควรมีข้อมูลอย่างครบถ้วน เช่น ประเภทของเครื่องสำอาง วันที่ผลิต วันหมดอายุ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือ ชื่อผู้นำเข้า นอกจากนี้ ยังควรมีระบุส่วนผสมที่ใช้ ปริมาณและวิธีการใช้ที่ถูกต้องด้วย
3. คำเตือนหรือวิธีการเก็บรักษาเครื่องสำอางอย่างถูกต้อง เราควรทำตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัดด้วย
4. สำหรับการใช้เครื่องสำอางครั้งแรก แนะนำให้ทดสอบดูก่อนว่าแพ้หรือไม่ โดยทาเนื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆลงบนท้องแขน ปริมาณน้อย หากไม่มีความผิดปกติใดๆ ก็สามารถใช้เครื่องสำอางได้เลยค่ะ หากพบว่ามีอาการคัน หรือ มีรอยแดง ควรหยุดใช้เครื่องสำอางนั้น เพราะส่วนผสมในเครื่องสำอางอาจจะทไให้คุณเกิดอาการแพ้ได้ 
5. กรณีแพ้เครื่องสำอางไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มใช้ครั้งแรก หรือ ใช้มาสักพักก็ตาม จากนี้ควรหยุดใช้ทันที และ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์ เพื่อรักษาอย่างถูกต้องต่อไป ไม่ควรซื้อยามาทาเอง เพราะอาจจะทำให้ยิ่งมีอาการหนักขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้
6. หลังจากใช้เสร็จแล้ว ควรปิดภาชนะ เครื่องสำอางให้แน่นสนิททุกครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมรอบตัวต่างๆ
7.ควรเก็บเครื่องสำอางอย่างเหมาะสม โดยควรเก็บไง้ในที่แห้งและเย็น ไม่ควรปล่อยให้เครื่องสำอางถูกความร้อน ความชื้น หรือ ได้รับแสงแดด เพราะจะยิ่งทำลายประสิทธิภาพของเครื่องสำอางให้เสื่อมเร็วและหมดอายุง่ายขึ้น
8. การใช้เครื่องสำอางที่ถูกต้องอีกประการหนึ่ง คือ ไม่ควรเติมสารใดๆ ลงไปเด็ดขาด เช่น น้ำเปล่า หรือ แอลกอฮอล์ เป็นต้น เนื่องจากจะทำให้คุณภาพของเครื่องสำอางเสื่อม มีการเปลี่ยนแปลง เกิดการปนเปื้อนและยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ด้วย
9. ไม่ควรใช้เครื่องสำอางร่วมกับคนอื่น หรือ หากจำเป็นต้องใช้จริงๆ ควรแยกอุปกรณ์ เช่น แปรง พัฟ หรือ พู่กัน ของตัวเองเอาไว้ต่างหาก
10. หมั่นสังเกตอย่างสม่ำเสมอ ว่า เครื่องสำอางนั้นมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ เพราะเครื่องสำอางแต่ละชิ้นมีอายุการใช้งานที่จำกัด โดยดูจากสี กลิ่น หรือ ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นั่นหมายถึง เครื่องสำอางที่เสื่อมคุณภาพแล้ว ดังนั้นควรทิ้งไป

สารต้องห้ามใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง

1. ปรอด Mercury ตามการวิจัยและทดสอบ ตรวจสอบพบว่า สารปรอด เป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อผิวหนัง เลยถูกกำหนดเป็นสารห้ามใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสม ในการผลิตเครื่องสำอางลำดับที่ 221 ตามที่ปรากฎราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอน เศษ 80 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดยกำหนดชื่อสารที่ห้ามใช้คือ *ปรอดและสารประกอบของปรอด*
ผลที่ได้ ในตัวของสารปรอด จะประกอบไปด้วย ไดวาแลนซ์ แคทไอออน จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ทำให้เกิดการสร้างเม็ดสีเมลานินลดลง จึงช่วยให้สีผิวขาวขึ้น นอกจากนี้ ปรอด ยังมีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิด Staphylococcus ขึ้น จึงป้องกันการเกิดสิวได้ด้วย