บริการขึ้นทะเบียน อย.อาหารเสริมและจดแจ้งเครื่องสำอาง

บริการขึ้นทะเบียน อย.อาหารเสริม
และจดแจ้งเครื่องสำอาง

บริการขึ้นทะเบียนอย. อาหารเสริม จดแจ้งเครื่องสำอาง กระบวนการการผลิตและการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกกฎหมายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น การขึ้นทะเบียนอย. อาหารเสริม และ จดแจ้งเครื่องสำอาง ตามมาตรฐานของสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข (Food and Drug Administration, Ministry of Health,) เอกสารใบรับรองการผลิต เอกสารใบรับรองคุณภาพของผลิตต่างๆ เช่น เชื้ิอ SPF, เอกสารรับรองเพื่อการส่งออก และ เครื่องหมายการค้า (Certificate of free sale)