การค้นคิด วิจัยและพัฒนาสูตร

การคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตร

การแกะสูตร วิเคราะห์สูตร ปรับสูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่อสำอาง ตามความต้องการของลูกค้า ตามมาตรฐานทั้งคุณภาพและราคาที่เหมาะสม สามารถกำหนดความต้องการของผลิตภัณฑ์ได้

กรณีที่ลูกค้ามีสูตรอยู่แล้ว หรือต้องการพัฒนาสูตรใหม่
ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์ หรือ ส่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแกะสูตรได้เลยเงื่อนไขและระยะเวลาในการคิดค้น วิจัย พัฒนาสูตร

เงื่อนไข

30,000 แคปซูล
30,000 ซอง

ขั้นตอนการผลิตเริ่มต้นที่ 30,000 ซอง, แคปซูล สำหรับอาหารเสริม

ขั้นตอนการผลิตเริ่มต้นที่ 30,000 กระปุก, ขวด, หลอด สำหรับเครื่องสำอาง

*** กรณีพัฒนาสูตรมาตรฐานของบริษัท เช่น เปลี่ยน สี เปลี่ยนกลิ่น เปลี่ยนรสชาติ เปลี่ยนสารสกัด***
ใช้เวลา 10-14 วันทำการ กรณีพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ หรือ แกะสูตรตัวอย่างของลูกค้า ใช้เวลา 14-20 วันทำการ